Kontakt

Dominika Fabianová

Melčice 520, 913 05 Melčice-Lieskové

IČO: 54513405

DIČ: 1121464553

Zapísaná v živnostenskom registri okr. súbu Trenčín pod č. 350-47646

Štatutárny orgán: Dominika Fabianová

Bankové spojenie:

IBAN: SK04 0900 0000 0050 8244 2680

BIC (SWIFT): GIBASKBX

Kontaktné údaje:

Napíšte nám